POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 


Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies Usługobiorców / Użytkowników, na rzecz których Administrator świadczy Usługi w oparciu o postanowieniu Regulaminu (zwanej dalej Stroną). 


Administratorem jest Mikrogorzelnia sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 131B 

04-987 Warszawa, mazowieckie. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail sklep@mikrogorzelnia.pl §1 Dane osobowe

PANI / PANA PRAWA 


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. PROFILOWANIE


Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.


PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH


 • Wiadomości e-mail

 • Źródło i zakres danych

 • Dane udostępnione podczas korzystania z PI

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w wysłanej do nas wiadomości e-mail (w zakresie takim, jakie dane znajdują się w przesłanej do nas wiadomości – np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email).


Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji, udzielania informacji oraz czynności zmierzających do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Mikrogorzelnia sp. z o.o, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym działalność firmy, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Mikrogorzelnia sp. z o.o w ramach świadczenia innych usług, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z  Mikrogorzelnia sp. z o.o i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane przechowywane będą w związku ze świadczeniem usług, w celach analitycznych oraz archiwizacyjnych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgodny na przetwarzanie danych, możliwego w przypadku braku innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


§2 Pliki cookies


 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownik serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 

 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownik pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:


 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownik, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkownik, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;


 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownik do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownicy mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownik) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. 

 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 

 6. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl§3 Inne technologie


 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Administratora, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Administratora.

 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach jego strony internetowej:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację Użytkownika,

 • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.§4 Inne technologie


 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.§5 Wyłączenie odpowiedzialności


 1. Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.